Ystävälle suosittelemisen ehdot

Nämä ehdot ("Ehdot") koskevat One Mobility Oy:n Suosittele ystävälle -ohjelmaa ("Ohjelma").
Suosittelemalla ystävällesi, toimimalla suosituksesta tai muuten osallistumalla Ohjelmaan,
suositteleva henkilö ("Suosittelija") ja suositeltu ystävä ("Suositeltu asiakas") sitoutuvat
noudattamaan näitä ehtoja, yleisiä Käyttöehtojamme ja Tietosuojaselostettamme.

One Mobility Oy (3300152-8) varaa oikeuden muuttaa ehtoja tai lopettaa Ohjelman milloin
tahansa oman harkintansa mukaan. Osallistumisesi Ohjelmaan on täysin vapaaehtoista.

Suosittelijan on täytettävä seuraavat ehdot osallistuakseen: olla vähintään 18-vuotias; Suositeltu asiakas ja Suosittelija eivät myöskään voi olla sama henkilö (esim. käyttämällä eri sähköpostiosoitetta). Kelpoisuus on rajoitettu vain yksityishenkilöille, yritykset eivät voi käyttää Ohjelmaa.

Hyväksytty suositus "Hyväksytty suositus" on viittaus, joka täyttää kaikki alla asetetut ehdot: Suositeltava asiakas voi olla jo aiemmin rekisteröitynyt henkilö tai asiakkaan on oltava ensimmäinen One Mobility Oy:n-asiakas (eli hän ei ole aiemmin rekisteröitynyt One Mobility Oy:n asiakkaaksi) Suositeltavan asiakkaan tulee tehdä ostos 12 kuukauden tilaussuunnitelmalle, www.onemobility.fi ja ilmoitettava suositeltu ystävä One Mobility Oy:lle.

Suositeltavan asiakkaan on ostettava lastenpyörän leasing-tilaus verkkosivustomme kautta. Se, että One Mobility Oy hyväksyy suosittelun hyväksytyksi suositukseksi, perustuu sen varmistamiseen, että Suositeltu asiakas on laillinen (eli täyttää näissä ehdoissa esitetyt vaatimukset ja noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja). One Mobility Oy varaa oikeuden olla hyväksymättä suositusta mistään syystä milloin tahansa. Emme ole velvollisia, emmekä kerro Suosittelijalle syitä, miksi suositusta ei ole pidetty hyväksyttynä suosituksena.

Palkinnot: suosittelija saa yhden kuukauden (1 ilmaista kuukautta), kun joku ystävistäsi tilaa 12 kuukauden tilausjakson. Suositus on yksi per Suosittelija. Kun osto on suoritettu, se myönnetään Suosittelijalle. Suosittelija saa yhden kuukauden ilmaiseksi tilaukseensa.

Roskaposti, joukkoviittaukset, levittäminen tuntemattomille, ostettujen tai kerättyjen viittausluetteloiden käyttö tai muu Ohjelman vilpillinen mainostaminen on kiellettyä. Suosittelijan ei tule harjoittaa harhaanjohtavia, ärsyttäviä tai häiritseviä käytäntöjä viittausten tai viestinnän suhteen.

Suosittelijat eivät saa osallistua ohjelmaan useilla tai väärillä sähköpostiosoitteilla tai tileillä, käyttää kuvitteellisia henkilötietoja Ohjelmaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. Suosittele ystävälle -ohjelmassa sovelletaan yleisiä One Mobility Oy:n käyttö -ja tietosuojaselostetta.

Järjestäjä ei ole vastuussa välillisistä vahingoista tai vahingoista, joita Järjestäjä ei olisi voinut kohtuudella ennakoida. Järjestäjä ei myöskään vastaa kolmansien osapuolien aiheuttamista vahingoista tai Järjestäjästä riippumattomista syistä (kuten Kampanjan keskeytymisestä tai vahingoista, jotka johtuvat verkkoyhteyksien/-viestinnän häiriöistä). Nämä Ehdot eivät miltään osin rajoita, sulje pois tai muuta tai pyri rajoittamaan, sulkemaan pois tai muuttamaan sovellettavan kuluttajansuojalainsäädännön mukaista kuluttajansuojaa.